Vakantierooster

Voor het schooljaar 2018-2019 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

 Herfstvakantie:  15 oktober   t/m   19 oktober 2018 
 Kerstvakantie:  24 december   t/m   04 januari 2019 
 Voorjaarsvakantie:  04 maart   t/m   08 maart 2019
 Goede Vrijdag en pasen:  19 april   t/m   22 april 2019
 Meivakantie (Incl. Koningsdag):  19 april    t/m   03 mei 2019
 Hemelvaartsdag:  30 mei   en  31 mei 2019
 2e Pinksterdag:  10 juni 2019    
 Zomervakantie:  08 juli   t/m   16 augustus 2019

 

Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

 Donderdag 27 september 2018
 Vrijdag 28 september 2018
 Maandag 03 juni 2019
 -  -

De data van de overige twee studiedagen worden nog nader vastgesteld.


Vakantantierooster 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag en pasen: 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 20 april t/m 05 mei 2020
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 21 mei en 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 01 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020

 

Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

- -
- -
- -
- -

De data van deze studiedagen worden nog nader vastgesteld.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl